Jak probíhá brigáda

Máte-li u nás platnou registraci, můžete si vybrat a rezervovat brigádu:

  • telefonicky na čísle +420 222 534 534
  • osobně v naší centrální kanceláři viz kontakty
  • on-line v rezervačním systému i-brigada.cz

Co musíte dodržovat:

  • pracovní doba začíná příchodem na přidělené pracoviště dle pracovního výkazu, který obdržíte v agentuře
  • je Vaší povinností nastoupit na směnu řádně a včas v předem domluveném termínu a čase
  • v případě nástupu na směnu v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných látek nebudete přijati na směnu; tento den Vám bude vykázán jako neomluvená absence, včetně náhrady škody z toho vyplývající, minimálně ve výši 2000Kč
  • dopustíte-li se krádeže zboží nebo pokusu o krádež, jsme oprávněni požadovat po Vás náhradu škody ve výši odcizeného zboží a náhradu škody, kterou budeme povinni uhradit uživateli, minimálně ve výši 2000Kč
  • vždy si řádně prostudujte pokyny k přidělené brigádě a dodržujte je
  • noste předepsaný pracovní oděv
  • jste povinni plnit pokyny Vašeho vedoucího
  • odchod na přestávku hlaste svému vedoucímu
  • nenoste do práce žádné cennosti (např. větší finanční obnosy, šperky apod.); osobní věci si na většině pracovišť  ukládáte ve společných prostorách - za případnou ztrátu agentura neručí
  • vždy u sebe mějte kopii pracovní smlouvy, případně další dokumenty dle pokynů agentury
  • konec pracovní doby je určen plánem směny, svůj odchod nahlaste svému vedoucímu  a vždy si zajistěte potvrzení pracovního výkazu

 Zrušení brigády

nejpozději 24 hodin před nástupem na brigádu (vyjma zdravotních důvodů) 

odhlásit se můžete osobně v kanceláři agentury, telefonicky (GSM i o víkendu) nebo prostřednictvím e-mailu či faxu - viz kontakty

v případě, že se na předem domluvenou směnu vůbec neomluvíte nebo se omluvíte později, než 24 hodin před nástupem, jsme oprávněni požadovat po Vás náhradu škody ve výši až 1000Kč, podle ust. §250 odst. 1 zákona 4. 262/2006 Sb. Zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů

pokud se ani na jedno číslo nemůžete dovolat, zašlete nám SMS nebo Whatsapp zprávu na mobilní telefon s uvedením Vašeho jména, kde a kdy jste měli pracovat (totéž je možné učinit e-mailem od pondělí do pátku 8-17:30 hod a o víkendech 8-17 hod na adresu brigada@creditczech.cz

V případě náhlého onemocnění informujte ihned agenturu a v nejbližším možném termínu předložte potvrzení o návštěvě lékaře (případně potvrzení o doprovodu nezletilého dítěte k lékaři). V opačném případě vám bude počítána neomluvená absence, včetně náhrady škody z toho vyplývající.