TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ OD 17.1.2022

Zveřejněno: 12.01.22

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví jsou zaměstnanci povinni od 17.1.2022 na výzvu zaměstnavatele podstoupit rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 a to s frekvencí dvakrát za týden (bez ohledu na prodělané onemocnění nebo očkování v jakékoliv fázi) a to tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.

Povinnost podstoupit preventivní testování se nevztahuje pouze na ty, kteří

1)      podstoupili v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem

2)      podstoupili v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem,

3)      podstupuje preventivní testování u jiného zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem

U všech těchto výjimek platí povinnost předložení potvrzení o negativním výsledku přímo na pracovišti (nikoliv na agentuře)

Testování bude probíhat:

1)     na pracovištích (prodejnách, provozovnách), na kterých jste přiděleni

2)     od 18.1.2022 i v prostorách našeho náborového centra Na Harfě 246/5, Praha 9 vždy v úterý a pátek od 8:00-12:00 hod. Rezervace není nutná.