Nezaměstnanost v Česku v lednu mírně stoupla

Zveřejněno: 08.02.22

S nezaměstnaností se zvýšil také počet volných míst. Zaměstnavatelé jich na konci ledna nabízeli 351 680. Na jedno volné místo tak připadá v průměru 0,8 uchazeče o zaměstnání.

V lednu nezaměstnanost roste pravidelně, což je dáno útlumem sezonních prací ve stavebnictví a zemědělství. Dalším faktorem, který sehrál roli v nárůstu nezaměstnanosti, je přerušení živnosti některých podnikatelů.

Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně ve výrobě, v technických a dělnických oborech, ale také v sociálních službách či ve zdravotnictví. Zájem je o nové zaměstnance i v horských střediscích.

Přibližně u tří čtvrtin volných pracovních míst nyní zaměstnavatelé poptávají uchazeče se základním či nižším vzděláním, více než 70 procent pak tvoří volná místa vhodná i pro cizince.

Nejnižší nezaměstnanost je na Pardubicku

Co se týče konkrétních regionů, tak nejvyšší podíl nezaměstnaných evidoval ÚP v lednu v Ústeckém a Moravskoslezském kraji (5,3 procenta).

Třetí nejhorší byl v tomto směru Karlovarský kraj (4,3 procenta). Zde však meziročně došlo k poklesu o půldruhého procentního bodu. Naopak nejnižší nezaměstnanost si nadále udržuje Pardubický kraj (2,6 procenta).

V meziročním srovnání je letos situace na trhu práce lepší. Loni v lednu byla míra nezaměstnanosti 4,3 procenta, bez práce bylo téměř 309 tisíc lidí.

V lednu 2020, tedy ještě před začátkem epidemie koronaviru, byla nezaměstnanost 3,1 procenta a práci nemělo zhruba 230 tisíc lidí.

Nezaměstnanost v Česku měří také Český statistický úřad. Ten v prosinci evidoval její míru na 2,2 procenta.

A podle evropského úřadu Eurostatu byla v prosinci u nás míra nezaměstnanosti nejnižší v celé EU, a to 2,1 procenta, přičemž unijní průměr je 6,3 procenta.

 

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/nezamestnanost-v-cesku-v-lednu-mirne-stoupla-40386457