Jaké doklady vám mohou snížit daň

Zveřejněno: 08.02.23

O roční zúčtování daně mohou svého zaměstnavatele požádat ti zaměstnanci, kteří nejsou povinni si sami za rok 2022 podat daňové přiznání. Všechny doklady je však nutné doručit mzdové účetní včas a o roční zúčtování daně za rok 2022 požádat nejpozději do středy 15. února. Při uplatnění daňových odpočtů a některých daňových slev vznikne v ročním zúčtování daně nárok na daňovou vratku.

Podmínku pro využití ročního zúčtování daně od zaměstnavatele splňují zaměstnanci, kteří neměli ke své mzdě ze zaměstnání ještě zdanitelné příjmy podle § 7 až 10 zákona o dani z příjmů, tedy ze samostatné výdělečné činnosti, kapitálové příjmy, příjmy z nájmu a ostatní daňové příjmy za rok 2022 vyšší než šest tisíc korun.

Další podmínkou je, že měl poplatník loni příjmy pouze od jednoho anebo postupně od více zaměstnavatelů a u všech zaměstnavatelů podepsal prohlášení k dani.

Během roku jsou zaměstnancům mzdovou účetní odváděny měsíční zálohy na dani z příjmů fyzických osob. V ročním zúčtování daně se poté vypočítá roční daňová povinnost.

Přeplatek při vyšších zálohách

Zaměstnanci uplatňující nezdanitelné položky, daňovou slevu školkovné nebo slevu na manželku (manžela) mají roční daňovou povinnost často nižší, než odpovídá zaplaceným daňovým zálohám. Kladný rozdíl mezi měsíčními odvody a ročním zúčtováním následně tito zaměstnanci obdrží ve výplatě formou daňového přeplatku. 

Odpočty

Daňové odpočty snižují roční daňový základ a jsou taxativně vyjmenované v § 15 zákona o dani z příjmů. Při splnění zákonných podmínek mezi ně patří odpočty úroků z úvěru na bydlení, dary, vklady na životní pojištění, vklady na doplňkové penzijní spoření či penzijní připojištění, příspěvky odborové organizaci a úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Maximální daňový odpočet úroků z úvěru na řešení vlastního bydlení je pro rok 2022 stanoven na 150 tisíc korun. U vkladů na smlouvu o životním pojištění je to 24 tisíc korun. Stejná maximální částka pak platí u penzijních smluv, kde se však hodnotí vlastní vklady nad 12 tisíc korun a pro maximální daňový odpočet tak souhrnné roční vklady na smlouvu musejí činit 36 tisíc korun a více. Pro nárok na všechny daňové odpočty je nutné mzdové účetní doručit příslušná potvrzení či předmětné smlouvy nejpozději do 15. února.

Roční slevy

Sleva na poplatníka, na studenta nebo například i daňové zvýhodnění na děti se může uplatňovat již při výpočtu čisté měsíční mzdy. Naproti tomu daňovou slevu na manželku (manžela) a školkovné lze uplatnit až za celý rok v ročním zúčtování daně. Sleva na manželku (manžela) činí 24 840 korun, na držitele průkazu ZTP/P je dvojnásobná. Podmínkou však je, že manželka (manžel) neměla roční vlastní rozhodné příjmy vyšší než 68 tisíc korun, přičemž například rodičovský příspěvek se do těchto příjmů nepočítá. Školkovné na každé dítě za rok 2022 lze uplatnit maximálně v částce 16 200 korun. Nárok na slevu na manželku či manžela se prokazuje jejím/ jeho čestným prohlášením o tom, že její/jeho příjmy nepřesáhly v roce 2022 částku 68 tisíc korun. Takzvané školkovné poplatník prokáže příslušným potvrzením od školky.